Výstava ateliérových prací

Regionální studie ORP Lysá nad Labem

Karolína Čechová

Anotace

Regionální studie ORP Lysá nad Labem vychází z geografického postavení území v blízkosti Prahy a snaží se tuto skutečnost využít ke svému dalšímu rozvoji. Oblast těží z množství hodnotných krajinných prvků, které jsou atraktivní pro rekreační využití. Území se svým středovým sídlem Lysé nad Labem a sousedním rostoucím městem Milovice má potenciál vytvoření kompaktního území, plně vybaveného pro plnohodnotný život. Vytváříme území, které je centrem řemesel a malých podniků se sídlem v oblasti a zákazníky v Praze a zároveň je rekreačním cílem obyvatel Prahy a těží ze vzniklé turistiky.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.