Výstava ateliérových prací

GREEN UP

Bc. Jan Kazimour

Anotace

Aspern Seestadt je nově vznikající čtvrť ve Vídni. Vytváří se tak městská čtvrť budoucnosti, která využívá moderní technologie k zpříjemnění života, ale zároveň dbá na udržitelný rozvoj. Svým návrhem chci přispět k rozvoji zelené architektury ve městech. Zeleň se v domě nachází hned v několika podobách. Od popínavých rostlin přes balkónovou vegetaci až po zelenou střechu, kam můžou obyvatelé domu utéci před okolním světem. U návrhu bytového domu byl kladen velký důraz, jak na pohodlí domova, tak i na otevřený parter jako potencionální atraktor. V přízemí mého konceptu se nachází obchod s udržitelnou módou a bezobalový obchod. V tomto ohledu navazuji na udržitelnost a rozvoj města.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Miroslav Cikán