Výstava ateliérových prací

Multifunkční dům - Spirála, Hradčanská

Meerim Abdyrakhmanova

Anotace

Navržená multifunkční budova se nachází v Praze 6 – Dejvice v ulici Milady Horákové. Koncept této stavby se vyvíjel v návaznosti na urbanistické řešení vybraného území a nyní se stává jeho dominantou. Ulice Dejvická v tomto prostředí tvoří silnou osu, jež dělí hmotu budovy na dvě výrazně odlišné částí, mezi kterými je navržena pasáž zdůrazňující zmíněnou osu. Z funkčního hlediska se budova skládá ze tří základních části, mezi nimiž patří bytová část, obchodní centrum a kanceláře. Nejvyšší část budovy, jež tvoří velká věž, je věnovaná bytům, poskytujícím krásný výhled na Pražský hrad.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák