Závěrečné práce

Polyfunkční bytový dům, U Lužického semináře, Praha - Malá Strana

Světlíková Barbora

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Cílem této práce bylo navrhnout bytový dům na Malé Straně, Praha 1. Objekt zohledňuje historický kontext svého prostředí. Bytový dům se skládá převážně z bytů. V parteru se nachází knihovna s kavárnou.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.