Výstava ateliérových prací

Nástavba Paralelního Polisu

Michael Pavliš

Anotace

Realizační projekt se zabývá prověřením předchozí ateliérové práce ATVZ 0+1 (Nástavba Paralelního Polisu). Práce byla navržena v rámci regulí a předchozí práce architektky Jitky Rumlové, zabývající se iniciací střešních nástaveb v Praze, jejich prověřováním a možným umístěním. Nástavba se může zdát jako jednoduchý úkol, mně osobně se tedy zdála, ale nebylo tomu tak. Když se zpětně podívám na svůj návrh, říkám si, že jsem ho měl lépe promyslet. Nemusel bych se teď potýkat s tolika změnami a při ověřování studie objevenými problémy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Roman Koucký