Závěrečné práce

7 SITUACÍ

Patrik Michal Berinšter

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Situáciou v intenciách tejto práce rozumieme, totalitný vzťahový rámec, ktorý nám dáva nahliadať vonkajší svet. Jeho integrálnou a dokonca centrálnou súčasťou je architekt. Ten doň vstupuje dvojako, ako hľadajúca a tvoriaca entita. Hľadajúca v zmysle ambície nájsť tému pre zmysluplný dialóg s vonkajším svetom. Tvoriaca v zmysle odpovede naň v podobe, problému(architekt si vyberá problém ktorý rieši), kontextu(architekt si volí k akej tradícií či vonkajšej skutočnosi s vzťahuje) či autorskej ambície(voľba nástrojov a cieľov ktoré sa vzťahuje). Práca mapuje toto tvrdenie.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.