Výstava ateliérových prací

Pražský severní diametr

Veronika Černecká

Anotace

Pražský severní diametr je jednou ze dvou urbánních os, které tvoří kompozici města. Je potřeba na ni nahlížet jako na celek, návrh se ale zabývá pouze jeho asi 3,5 kilometrovou částí od Prašného mostu po novovznikající lokalitu Praha-Bubny v Holešovicích. Podél této osy je mnoho perspektivních míst, kterým by bylo vhodné věnovat více pozornosti. V tomto projektu jsou řešené čtyři z těchto lokalit - okolí nádraží Praha-Dejvice u zastávky Hradčanská, stadion Sparty a přilehlá Letenská pláň, Letenské náměstí a zmíněné Bubny.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák