Výstava ateliérových prací

Palmovka - pentagon

Vojtěch Krajíc

Anotace

Práce se zabývá návrhem dvou obytných bloků a celkem čtyř domů v nově vzniklé čtvrti na Palmovce. Podkladem pro práci je regulační plán od společnosti UNIT architekti a dále zadání investora Pražské developerské společnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout