Vláda nedoporučuje českým občanům cesty do zahraničí a vyzývá Čechy vracející se domů, aby v případě příznaků onemocnění kontaktovali zdravotníky. Podrobnosti zde

Diplomové práce

Císařský ostrov - Praha

Bc. Zuzana Johanidesová, M.A.

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Tématem k řešení je regenerace Císařského ostrova s vazbami na oba vltavské břehy. Trojská kotlina a samotný Císařský ostrov představují unikátní a významné krajinné prvky, z čehož plyne řada názorových střetů s ohledem na jejich budoucí rozvoj. Je zde soustředěno poměrně velké množství vegetačních a vodních ploch, čímž je alespoň z části zachován přírodní charakter místa s tomu odpovídajícím životním prostředím při využití městských kvalit jako jsou dopravní dostupnost či dostatečná koncentrace potenciálních uživatelů. Kromě krajinných požadavků musí nový návrh dodržet též technické parametry čistírny odpadních vod a zřetel musí být brán i na polohu ostrova v nejpřísnější povodňové zóně. Z toho vyplývá, že vhodnou se může stát pouze taková koncepce, která respektuje všechny dané podmínky lokality a zároveň nabízí dlouhodobější vizi fungování tohoto území.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.