Výstava ateliérových prací

Pořádná architektura

Bc. Matouš Pluhař

Anotace

Stavba se nachází v obci Přeštice v blízkosti monumentálního barokního kostela. Funkcí stavby je bytovka. Její architektura je ovlivněna rozvlněným barokem. Architektura je ovšem vypuštěna pouze, kde si jí mohu dovolit. Řemeslo sympatických dispozic je zde prvotní. Lodžie, příčné provětrávání, málo chodeb, meandrující prostory. Výraz domu je lehce naivní. Záměrně. Navazuje na výrazné baroko a svým výrazem přispívá do okolí nesmazatelnou stopou. Je svůj sebevědomí, nepodbízí se, nepitvoří.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek