Výstava ateliérových prací

Grafické řešení orientačního systému FJFI ČVUT v Praze

Max Schröder

Anotace

V semestrální práci jsem se zabýval orientačním systémem do celého interieru fakulty. Chtěl jsem, aby orientační systém korespondoval s interierem a aby zároveň podvědomě prezentoval fakultu, která v budově sídlí. Pro nosič grafiky jsem si zvolil plexi sklo, které podle mne odráží odbornost této fakulty. Zároveň nechává promlouvat povrch, který je pod nosičem. Pro grafiku jsem se inspiroval v matematice. Spojil jsem zápis odmocniny a zápis intervalu. První pro označení patra a místností a druhé pro označení směru.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel