Výstava ateliérových prací

Bytový dům Preslova

David Valenta

Anotace

BUDOVA SE NACHÁZÍ V CENTRU PRAŽSKÉ ČTVRTI SMÍCHOV A SNAŽÍ SE DOPLNIT BLOK ROZDĚLENÝ STAVBOU ULICE V BOTANICE VE 2. POLOVINĚ 20. STOLETÍ. ZÁROVEŇ NAVAZUJE NA TRADIČNÍ SMÍCHOVSKÝ STYL VÝSTAVBY A REAGUJE NA BYTOVKU A KOMERČNÍ BANKU POSTAVENOU PODLE PROJEKTU ZE 70. LET. ŘEŠENÝ POZEMEK JE TROJÚHELNÍKOVÉHO PŮDORYSU, SOUSEDÍ SE STŘEDNÍ ŠKOLOU A VOLNÝM PROSTOREM U KB OD KTERÉHO SE MÍRNĚ SVAŽUJE SMĚREM NA VÝCHOD K ŘECE VLTAVĚ. OBJEKT MÁ 6 NADZEMNÍCH A JEDNO PODZEMNÍ PODLAŽÍ. PŘÍZEMÍ JE VYUŽÍVÁNO JAKO AKTIVNÍ PARTER S NÁROŽNÍ KAVÁRNOU, PĚTI OBCHODY A DVĚMA ATELIERY. NA TYPICKÉM PODLAŽÍ JE SEDM RŮZNĚ VELKÝCH BYTŮ, OD 1KK PO 3KK. V SUTERÉNU JSOU PARKOVACÍ MÍSTA A SKLADOVACÍ PROSTORY.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Marek Chalupa