Výstava ateliérových prací

Dům Do Nebe

Štěpán Rozsíval

Anotace

V ateliéru profesora Fránka jsme v Přešticích nedaleko od Plzně zpracovávali návrh na využití brownfieldu v těsné blízkosti monumentálního barokního chrámu. Návrh měl zástupcům obce přinést nový pohled na chátrající a nevyužívanou část Přeštic. Ve svém návrhu jsem pracoval se značně utlumeným významem poutního místa kostela Nanebevzetí Panny Marie a snažil se jeho náboj obnovit. Za tímto účelem chrám doplňuji o ucelenou kompozici, díky níž vytvářím intimní mikrosvět. Navrhuji místo setkávání, usebrání, naslouchání, zpěvu i ticha, místo modlitby. Navrhovaná kompozice svým tvarem a zejména pojednáním střechy nabízí příběh. Nabízí cestu na Golgotu. Nabízí nevšední zážitek pro každého, kdo hledá cestu k poznání.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek