Výstava ateliérových prací

Blok u Libeňského nádraží

Bc. Anna Reidlová

Ocenění

Anotace

Zadáním bylo najít místo v bezprostřední blízkosti dráhy. Místo, které bude smysluplné pro návrh bytového domu. Já jsem si vybrala místo sousedící s Libeňským nádražím. Je to pozemek, na kterém stojí poslední dům blokové zástavby. V okolí je rušná křižovatka, most, bloková zástvaba, ale i nově realizovaný bytový komplex. Vybraný pozemek je ve svahu a to tak, že z vyšší strany k němu přiléhá dráha a z druhé silnice. Jsou zde znatelné stopy minulosti. Ať už v podobě torza zdi, tak ve zbytcích základových desek. Protože je pozemek rozsáhlý, nepřišlo mi spávné, aby byl čistě soukromý. Proto jsem hledala cesty, jak vytvořit vnitrobloky, které by byly otevřené všem. Dalším tématem bylo, jak rozmodulovat prostor a vytvořit, tak jeden typový dům, který se mohl zopakovat.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch