Výstava ateliérových prací

PODÉL MĚSTSKÉHO NÁHONU

Bc. Matěj Střecha

Anotace

Areál bývalé městské tržnice je v současné době nezastavěný a je využíván jako plocha pro parkování automobilů. Tato je zcela nevhodná a snižuje prostupnost území. Návrh se týká nových domů v návaznosti na nový veřejný prostor. Vzniká objekt kolejí přímo sousedící s oc breda & weinstein, bytové domy zpevňující ulici Nákladní a několik townhousů orientovaných k veřejnému prostoru, otrubněnému náhodu a do zeleňe.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov