Výstava ateliérových prací

APPLE STORE, SMETANOVO NÁBŘEŽÍ

Bc. Anastázie Můčková

Anotace

Motivací pro tento návrh je doplnění a rozšíření stávajícího veřejného parku v centru města města Prahy, jehož potenciál v současné době není naplněn. Pro objekt jsem vybrala trochu neobvyklé místo, Apple se však snaží vždy být něčím originální a jedinečný, proto jsem se rozhodla umístit stavbu na vodu. Místo má potenciál daný tím, že je zde atraktivní okolní prostor, dobrá dostupnost a hodně prostoru pro výstavbu, který je ovšem třeba využít citlivě. Tuto citlivost jsem stanovila jako hlavní motiv. Nynější výhled na historické centrum jsem nechtěla narušit a rozhodla jsem se stavbu umístit pod úroveň terénu a propojit tak plochu parku s pochozí střechou navrhovaného Apple storu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten