Výstava ateliérových prací

Galerie - Holešovice

Veronika Vokáčová

Anotace

Návrh galerie a kavárny v Holešovicích se nachází v místě nynější prodejny. Respektuje charakter této lokality a doplňuje nároží bloku. Galerie leží na prvním podzemním podlaží a je osvětlována střešním oknem a atriem vedoucím až na střešní terasu. Terasa je rozdělena do dvou částí. Část blíže k ulici je určena návštěvníkům galerie, druhá slouží jako terasa pro přiléhajicí bytový dům. Přízemí stavby je věnováno kavárně.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák