Výstava ateliérových prací

Park Opava

Ľubica Malinaričová

Anotace

Cieľ projektu je prepojenie parku a centra historického mesta Opavy nahradením rušnej dopravnej tepny parkovou úpravou a pešou zónou. Návrh ďalej zahŕňa škôlku, komerčný parter, bytový dom a úpravu existujúcich areálov.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov