Závěrečné práce

Radnice Cheb

Bc. Ondřej Hamršmíd

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce je návrh nové stavby radnice města Cheb. Cílem projektu je vytvoření prostor pro orgány radnice a městského úřadu v citlivém kontextu k historickému dědictví místa. Věřím, že bude opět přirozeným místem shromažďování, kde se pod “křídly” demokracie uskutečňují politická rozhodnutí, ale i společenské události. Radnice by opět měla soustřeďovat intelektuální, materiální a tvořivou energii. Být ohniskem společenského zájmu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.