Výstava ateliérových prací

Polyfunkční dům Na vyhlídce

Bc. Filip Chlápek

Anotace

Návrh polyfunkčního domu je situován na okraji historického jádra města Mělník. Rozkládá se na parcele, která je přístupná jak z centra, tak ze stezky pro pěší, která protíná značnou část města a nabízí výhled do krajiny. Celý návrh se skládá celkem ze čtyř hmot. Jako první je pekárna společně s příjezdovou rampou do podzemních garáží. Hned vedle přes náměstí je navržen vinný bar společně s kavárnou. Nad těmito prostory se pak rozkládají byty. V dalším, třetím objektu je v parteru navržen bezobalový obchod společně s bytem, který se rozkládá nad ním po celém podlaží. Poslední objekt, kromě své funkce pro bydlení je věnován čistě vínu. V parteru se nachází předprostor k jeho degustaci a dále pokračuje schodištěm do podzemí kde se nachází vinné sklípky.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Hana Seho