Výstava ateliérových prací

Dům pro velvyslance

Dominika Kadulová

Anotace

Reprezentativní, kultivovaný, klidný. Dům pro velvyslance. V takovém domě se vítají vážené návštěvy, slaví, pořádají bankety, ale také bydlí. Exkluzivní prostředí dejvické Špitálky, ve kterém se dům nachází, je obklopeno funkcionalistickými vilami. Na svažitém nárožním pozemku se domu otevírá pohled na celou Prahu. Sedí těžce, pevně na zemi na podlouhlém soklu vklíněném do svahu. Na něm je postavena jednoduchá kostka. V soklu je technické zázemí, nahoře v kostce se bydlí. Podobně jako okolní vily – je to pevná omítnutá hmota s otvory.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Zdeněk Rothbauer