Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Urbanistický projekt - Zdiby u Prahy

Tatiana Amosova

Anotace

Obec Zdiby ještě v polovině dvacátého století žila spokojeně při cestě z Prahy do Mělníka. Během posledních padesáti let ji nejdříve přeřízla nová výpadovka, později severní okraj obce uzavřela dálnice D8. Hlavním problémem obce je rozdělení obytné části a historického centra, působeného rozlehlou silniční cestou. Silnice tvoří nebezpečí a izolace historických staveb a krasného parku. Cílem je vizuálně propojit celou obec s historickou části a dotáhnout občany do krásných míst.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný