Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

Obnova Horní tvrze v Kestřanech

Bc. Jiří Voslář

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Návrh se snaží citlivě oživit, doplnit a částečně rekonstruovat výjimečně cennou středověkou tvrz. Součástí projektu je prohloubení stavebně-historického průzkumu budovy Purkrabství.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.