Výstava ateliérových prací

COgrinder

Eva Šimunová

Anotace

COgrinder je malý ručný čepeľový mlynček na kávu, ktorý funguje na princípe zotrvačníku. Ťahaním za madlo sa roztočí čepeľ. Pohybom rúk sa počas mletia káva premieša, čím sa dosiahne rovnomernejšie rozomletie zŕn.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Filip Streit