Výstava ateliérových prací

BYTOVÝ DŮM V PODOLÍ

Bc. Helena Křivková

Anotace

Zadáním projektu byl návrh bytového domu s ohledem na principy rozvoje současného urbanistického prostředí, které vycházejí ze studie okolí. Návrh bytového domu vychází především z umístění samotného pozemku. Jedná se o svažitou parcelu v Praze v Podolí vymezenou ulicemi Sinkulova a Ve Svahu. Půdorysný tvar pozemku je promítnut v samotném půdorysu objektu, který je rozdělen do tří častí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský