Výstava ateliérových prací

AULA MAGNA

Hana Novotná

Anotace

Koncept návrhu je založen na logu Univerzity Karlovy, pro kterou je projekt cílově zamýšlený. Díky faktu, že bude následné roky spadat pod tuto instituci, jsem zakomponovala prvky z loga do finální podoby objektu. Objekt je složen ze dvou do sebe zapadajících hmot. Jedná se o hmotu vertikální napojenou přímo na radnici. Druhou hmotou je hmota horizontálně rozpoložená. Mezi její hlavní prvky patří sál s kapacitou 1000 lidí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. MgA. Ondřej Císler, Ph.D.