Výstava ateliérových prací

Knihovna i technická

Bc. Veronika Vávrová

Anotace

Návrh městské a technické knihovny v centru Opavy. Budova knihovny doplňuje spodní zástavbu bloku a definuje kolem sebe 3 rozdílná veřejná prostranství. Dětské hřišté, náměstí a zelený trojúhelník. Samotná knihovna se tvarem snaží kopírovat nerovnost historické zástavby a tvoří monoblok s pocitovým dojmem různorodé zástavby aniž by musela měnit svoji tvář. Budova věže s čítárnami definuje roh současného parku s minimalizací zásahů svou půdorysnou stopou. Věž sama o sobě je archiaická, ovšem tvarováním a materiálem převedena do současnosti. Knihovna je uvnitř propojována pomocí schodišťových komínů. Je to knihovna kde je možné sedět s jídlem a kávou, hádat se, diskutovat, být venku i v klidu a tichu studovat. Je to místo, které neseparuje studenty od okolního světa.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov