Výstava ateliérových prací

Anotace

Práca sa zaoberá nekompaktnou urbanistickou štrukturou Mostu. Hľadá nový charakter hranice mesta a preveruje možnosti prepojenia jeho časti s krajinou. Zaoberá sa oslabenou perifériou mesta ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti dopravného koridoru. Vonkajšia periferia pozdĺž želežničnej trate je miestom, v ktorom sa pretína niekoľko problematik. Priestorová bariéra mezi zastavaným a nezastavaným, nedostatočná priestupnost, vylučené a nevhodne využívané územia vztvára potenciál zjednotenia mesta a krajiny.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel