Výstava ateliérových prací

Aula Magna

Max Fleischmann

Anotace

Krennův dům a Aula Magna obnovuje kompaktnost Staroměstského náměstí s již osvědčenou kompozicí dominant a tedy není třeba nových. Monumentálnost reprezentativní instituce Karlovy univerzity se rozehrává v protějšku kostela sv. Mikuláše, kde vniká impozantní schodiště přístupné z nově vzniklého náměstíčka. Vnitřní budova, skrz kterou rozsáhlé vnější schodiště prostupuje, stojí na principů tří autonomních hledišť (sálů), postupně vyrůstajících z parteru. Liší se svým charakterem, ale společně tvoří vertikální cesty mezi stále rozčeřenějším bludištěm studoven, salónních koutů a potenciálních jevišť. Labyrint se rozpadá až v úrovni podesty venkovního schodiště, která se je sevřená objet

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Ondřej Císler, Ph.D.