Výstava ateliérových prací

Galerie a komunitní centrum | Kon(tro)verze

Bc. Štefanida Šramkova

Anotace

Skladové objekty v ulici Nákladní č. 30 a 34 ve městě Opava, dříve sloužící k velkoobchodnímu prodeji a skladování jsou momentálně dlouhodobě nevyužívany a dochází chátrání. Cílem je zachovat, oživit a začlenit objekty do nově vznikajícího kompaktního vnitrobloku. Vytvořit nový vícefunkční prostor, jehož součástí budou výstavní prostory galerie, dílny, ale i multifunkční sál s možností využití jak pro veřejné tak i soukromé aktivity.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov