Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Ocenění

Anotace

Navrhujeme tři na sebe přiléhající bytové domy. Doplňujeme blok, zachováváme histrickou uliční čáru. Respektujeme místní vztah k pěším cestám a podporujeme jej, tvrobou pasáží a přístupným vnitroblokem. Střed města je doplněn o živý parter a zelený vnitroblok. Hmota dokresluje exitující uliční čáru. Nároží je upozaděno, nenarušuje průhledy přilehlých ulic. Diagonálně dům odpovídá radnici, nepřerůstá jí a svou výškou navazuje na nově navžené sousedy

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov