Výstava ateliérových prací

Aula Carolina

Oksana Džabarjan

Anotace

Dům umístěný na Staroměstském náměstí sám o sobě napovídá, že se musí jednat o významnou funkci. Funkci vznešenou a zároveň městskou, musí být symbolem ale s praktickým využitím. V každém případě má mnohoznačný charakter. Vycházíme z přesvědčení, že samotný dům jde ruku v ruce s původním Krennovým domem, nejen funkčně ale i urbanisticky. Aula půdorysně vychází z posledního stavu radničního křídla před zbouráním od Nobileho a Sprengera a také ze samotného půdorysu auditoria. Čely se otáčí na důležité uzly – Staroměstské náměstí a sv. Mikuláš. Hlavním programem domu je tedy auditorium, s kapacitou 911 lidí, přidruženou funkcí je pak provoz restaurace umístěnou v přízemí, orientovanou a přístupnou z tzv. „Kurného trhu“ u sv. Mikuláše a původního Krennova domu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. MgA. Ondřej Císler, Ph.D.