Závěrečné práce

ZIMNÍ PŘÍSTAV V BRATISLAVĚ

Šmondrková Henrieta

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Diplomová práca sa zaoberá urbanistickou koncepciou industriálneho areálu Zimného prístavu v Bratislave a návrhom športovej haly ako vertikálneho verejného priestoru.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.