Výstava ateliérových prací

Komplex Zelené Holešovice

Eva Melichárková

Anotace

Navrhuji polyfunkční komplex bloku, mrakodrapu a vnitrobloku v centrální části hlavního města Prahy, a to konkrétně v Praze - Holešovice. Momentálně se v této části Prahy nachází jeden z největších pražských brownfieldů pro který existuje nový územní plán „Bubny-Zátory“ pro dostavení typické blokové zástavby. Můj návrh jeden z budoucích bloků zabírá a doplňuje svými funkcemi celou oblast. Navrhuji knihovnu, kanceláře, shopping centrum, restauraci a mrakodrapovou 35-patrovou věž s hotelem a bydlením. Mým konceptem bylo vytvoření ekologické budovy (zelené střechy, park, zeleň na terasách, hospodaření s dešťovou vodou a geotermální energie pro vytápění a chlazení budovy) a rotující věže, která efektivně odolá náporu větru a působí vizuálně atraktivně.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Henri Hubertus Achten