Výstava ateliérových prací

Galéria Architektúry

Bc. Patrícia Olešová

Anotace

Galéria architektúry je situovaná v Prahe na osách Palackého námestia a Emauzského kláštora. Budova s tromi nadzemnými podlažiami poskytuje ľuďom nie len kultúrny zážitok z vystavovaných diel, ale taktiež aj z budovy samotnej. Hviezdicový tvar svetlíku nad centrálnym kruhovým schodiskom, strešný svetlík pozdĺž obvodovej steny či špecifické otvory na fasáde, cez ktoré taktiež preniká svetlo do interiéru, sú dominantou celej budovy.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Vladimír Krátký