Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Krásná - Obnova barokní fary

Bc. Šimon Kříž

Anotace

Objekt bývalé fary (1791) je spolu s kostelem sv. Josefa součástí památkově chráněného podhorského barokního areálu v obci Krásná (dříve Schumburg). Na ose spojující kostel s farou stojí Morový sloup se sousoším Nejsvětější Trojice (1772). V rámci památkové obnovy se počítá s minimalizací zásahů do historických konstrukcí a nápravou pozdějších nevhodných zásahů. Ve východní části přízemí jsou navrženy prostory pro akce farní komunity, v západní části je bistro a sociální zázemí pro turisty, v patře 3 apartmány pro rezidenční pobyty.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Efler