Výstava ateliérových prací

Bydlení v Karlíně

Jonáš Klvaň

Anotace

Koncept je založen na kolizi a dynamičnosti. Karlín je čtvrť, kde se střetává domáckost a uniformita, stará i nejnovější architektura, rodina a firmy. Nejde o kompetitivní střet, jde spíše o dualitu, soužití. Tyto dva pojmy, kolize a dynamičnost, jsou základními kameny pro výraz fasády a hmotové řešení objektu. Střetem byla řešena hmota. 2 hmoty kolidují do jednoho tvaru, přičemž si ale zachovávají svůj původní materiál – vláknocement na jihu a dřevo na severu. Dynamika ulice na druhou stranu předznamenala posuvnou vláknocementovou fasádu na uliční frontě. Návrh bytové stavby je umístěn do proluky v Karlíně, která je konkrétně v ulici Křižíkova. Doplňuje část rozrušené uliční fronty a pomocí návrhu se snažím podpořit dynamiku a rozličnost celé ulice.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.