Výstava ateliérových prací

Bydlení Nový Střížkov - Bakalářská práce

Ondřej Fiedler

Anotace

Bakalářská práce zpracovávána na studii z ZS 2021/22 Bydlení Nový Střížkov - Hledání zahradního města. Obsahem bakalařské práce je vypracování stavebně technického řešení stavby, konstrukčního řešení, technického zabezpečení stavby, pozářně bezpečnostního řešení, řešení návrhu staveniště, průběhu výstavby, a realizační projekt interiéru.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský