Závěrečné práce

Optický přístroj

Gazdová Ludmila

Design, Bakalářská práce

Anotace

Cílem této práce bylo navrhnout monokulární foto-dalekohled pro širokou neod-bornou veřejnost. Produkt do domácnosti, na kulturní akce, na výlet i jen tak do přírody. Navrhnout ho tak, aby svým provedením, velikostí i celkovým vzhledem odpovídal na požadavky neodborného uživatele, ale zároveň si udržel kvalitní výstup obrazu, který uspokojí i náročnější zájemce.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.