Výstava ateliérových prací

Anotace

Cílem projektu bylo vytvoření příjemného prostředí v dané lokalitě a oživení společenského života. Součástí multifunkční budovy je kavárna, dva obchody a taneční škola. Základní myšlenkou bylo navrhnout taneční prostory tak, aby byly umožněny průhledy z jednoho tanečního sálu do druhého. Proto jsou sály uspořádány podle Raumplanu do různých úrovní. Tím se vytváří zajímavý a plynoucí prostor, který vyvolává dojem vzdušnosti a otevřenosti. Bohatá střešní krajina objektu má za cíl pustit co nejvíce světla do prostorů tanečních sálů. Nosná konstrukce je betonová. Fasádu pak tvoří pohledový beton světlejších odstínů. Prostor před kostelem je tvořen taneční školou, spolkovým domem a muzeem.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov