Závěrečné práce

Bydlení ve městě - obytný soubor Nový Zlíchov

Rozsíval Štěpán

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Navrhovaný objekt se nachází v Praze na ulici Nový Zlíchov ve čtvrti Zlíchov jihozápadně od centra na levém břehu Vltavy, na východě pražské městké části a městského obvodu Praha 5. Hlavními myšlenkami objektu bylo propojení komfortu rodinného bydlení se standardem bytového domu a dosažení využitelného a funkčního objektu. Jedná se o převážně bytový dům se třemi nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. Funkční obsah stavby zahrnuje byty pro zaměstnance dané městské části a současně poskytuje prostory pro komerci (obchod s potravinami).

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.