Výstava ateliérových prací

Námětová studie Řevnic

Bc. Sára Kirjakovská

Anotace

Námětová studie se zabývá komplexním pohledem na sídlo v jeho lokálním - regionálním - globálním kontextu a nastiňuje možné směry jeho vývoje. Prvotně zkoumá vývoj sídla v krajině a hledá mezníky, které hráli stěžejní roli v tvorbě jeho výrazu. Cílem Námětové studie je nalezení hodnot prostředí a také kulturního výrazu místa. Hledá možnosti rozvoje města, které posílí jeho hodnoty a eliminuje stávající problémy v rámci hmotného prostředí i nemateriální kultury a života. Představuje pomyslný scénář možných dějů zasazených v konkrétních místech a jejich možné proměny.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Miroslav Cikán