Výstava ateliérových prací

Třetí rozměr

Bc. Viktorie Fedrselová

Ocenění

Anotace

Projekt si klade za cíl propojení dvou fakult - Fakulty humanitních studií a Matematicko-fyzikální fakulty a podpoření dialogu studentů těchto oborů. V rámci tohoto projektu vzniká studentský park primárně určený pro pěší a cyklistickou dopravu s hlavní přímou promenádou lemovanou alejí, která spojuje areály obou fakult. Těžištěm návrhu je místo pod dálničním mostem, který toto území kříží. V současné době jde o zanedbané nebezpečné místo, které bude přetvořeno v kruhové náměstí s kavárnou a posezením. Hlavní promenádu doprovází křivka s vodním prvkem, která zve studenty z obou fakult do centrální části k posezení a rozhovoru. Křivka se pod mostem zvedá do výšky a nabírá tak další rozměr, kterým definuje centrální část.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Jitka Trevisan