Výstava ateliérových prací

Spolu v zahradách

Bc. Markéta Kanyzová

Anotace

Řevnice jako „město v zahradách“ je důležitý atribut, na kterém si místní zakládají. Návrh se vymezuje proti typologii satelitů umísťovaných do nově vymezených rozvojových oblastí. Sdružování nízkopodlažních objektů ve shluky, které za pomoci sítě vymezují veřejné a poloveřejné prostory. Struktura je protkaná sítí zpevněných i nezpevněných cest. Minimální bydlení na minimálním pozemku, jako nástroj podporující komunitní bydlení a sousedské vztahy na maloměstě a zahuštění oblasti.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Miroslav Cikán