Závěrečné práce

Transformace Nuselského pivovaru

Bc. Anna Rečková

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Obsahem diplomové práce je návrh společenského, kreativního a kulturního centra na území Nuselského pivovaru v Praze. Hlavním tématem je veřejné prostranství a funkční uspořádaní jednotlivých budov tak, aby byl vytvořen celek s jasnou hierarchií prostoru vně i uvnitř a s logickou návazností na okolí. Součástí práce je také dispoziční řešení hlavní budovy pivovaru a jednoho nově navrhovaného objektu. Návrh oživuje nejen řešené území, ale i Nusle.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.