Výstava ateliérových prací

Anotace

Konceptem návrhu pavilonu žiraf bylo vytvořit prostředí, které bude návštěvníkům poskytovat náhled do života zvířat a zároveň bude vytvářet příjemný a bezpečný domov pro jeho obyvatele. Při navrhování jednotlivých budov jsme se inspirovali žirafí srstí, zejména jejich fleky, jejichž tvar jsme použily v půdorysech a některých detailech budov. Dalším zajímavým prvkem je lávka, která je obklopena stromy a provází návštěvníka celým celým územím nové části zoo. Umožňuje přechod mezi jednotlivými pavilony a restaurací. Zároveň však poskytuje možnost sledovat zvířata ve výběhu z jiné perspektivy.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.