Výstava ateliérových prací

Zapomenutý podchod a ocelové stromy

Michal Pospíšil

Anotace

Budějovické náměstí - stanice metra, víceúrovňové náměstí čelí denně velkému množství lidí, na které navzdory svému potenciálu není připraveno. Proto také pomoci tomuto místu je skutečně náročné a vyžaduje komplexní řešení. Koncepce návrhu spočívá ve zkvalitnění veřejného prostoru za použití minimálního zásahu do existující struktury místa dvěma formami. První se zaměřuje na lepší prostupnost místa vytvořením několika nových vertikálních komunikací a dokončením myšlenky podchodu směrem do ulice Vyskočilova, který se nepodařilo dodnes zrealizovat. Druhá forma se zabývá přidáním většího smyslu vybraných veřejných prostranství, která jsou sice výměrou bohatá, ale obsahově chudá. Multifunkční ocelové stromy zároveň slouží jako stínění a zároveň jako vegetační okrasný prvek.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský