Diplomové práce

ZAHRADNÍ PRVEK

Vápeníková Markéta

Design

Anotace

Cílem této diplomové práce je návrh ptačího krmítka na základě specifického zadání od konkrétní firmy. Analytickou částí práce je rešerše již existujících krmítek i vlastní výzkum testováním. Výsledkem práce je návrh ptačího krmítka, které dbá na všechny důležité aspekty doporučené ornitologem a zároveň představuje zcela originální design.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.