Výstava ateliérových prací

Výstavní pavilon pro Slovanskou epopej

Palina Charlionak

Anotace

Český národ zdědil po Alfonsu Muchovi dvacet pláten malířova díla - Slovanskou epopej. Pro umístění dvaceti obrazů poměrně slušných rozměrů byla vybrána lokalita na Malé straně v místě, kde příroda a architektura setkává tváří v tvář, na úpatí Petřína ( jak se kdysi myslel umístit autor)- na Újezdu. Zvenku budova svým tvarem dobře vyhovuje rytmu a charakteru Malé Strany a uvnitř je multifunkční.První patro přináší další dech místu, kombinující kulturní život Prahy v podobě sálu pro umění mladé doby, a každodenní život v podobě různých obchodních míst.Druhé patro je plně věnováno hlavní činnosti celého života slavného umělce. Seznámit se se Slovanskou Epopejí můžete v šesti sálech, kde je znázorněna historie slovanských národů.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Marek Chalupa