Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Závěrečné práce

MĚSTSKÁ KNIHOVNA KOLÍN

Skrčená Alžběta

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Městská knihovna v Kolíně je navržena na pozemku v centru Kolína sousedící se zámkem. Projekt zachovává z velké části ječné sklepy z konce 19. století. Objektem knihovny se dotváří celkový areál zámku. Při vstupu do areálu je knihovna prvním objektem, na který návštěvník narazí. Hlavní vstup je orientován od Karlova náměstí směrem k zámku k ulici Zámecká. Pokud se pokračuje dál podél knihovny branou, tak je možnost občerstvit se v bistru nacházejícím se hned za branou na menším nádvoří zámku. Z tohoto místa je možnost pokračovat buď do areálu zámku nebo se dostat na terasu, případně projít okolo CEROPu a pokračovat dál do ulic města Kolína. Knihovna má pět nadzemních a jedno podzemní podlaží, které tvoří ječné sklepy, jež zasahují do prvního nadzemního podlaží, kde jsou možné průhledy do kleneb. Uprostřed dispozice se nachází od suterénu až do posledního podlaží atrium, jež propojuje a zároveň osvětluje celý prostor. Fasáda je tvořena z bílého skleněného pláště, který je částečně transparentní. Čímž umožní chodci nahlédnout z ulice do dění v interiéru knihovny, aniž by byl uvnitř a zároveň prosklený plášť dodává dostatek světla z exteriéru. Čtenář v knihovně není rušen děním zvenčí, neboť fasáda není zcela průhledná. Ve fasádě je umístěno několik oken od podlahy až ke stropu, umožňující výhledy na řeku Labe, zámek a také možné zřetelně sledovat dění v okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.